Aansprakelijkheid en veiligheidheid

Er komen bij sportorganisaties als de KSNB of de ijsvereniging af en toe schadeclaims binnen, voornamelijk over lichamelijke schades. Wanneer de KNSB verantwoordelijk wordt gesteld voor schades onstaat er een probleem, omdat niet bekend is hoe met de schuldvraag moet worden omgegaan. Schades die worden berokkend door een andere schaatser moeten bij de desbetreffende persoon worden verhaald, en niet bij de KNSB of de vereniging.

De vereniging doet het nodige om schadeclaims te voorkomen. De risico's zijn niet op de vereniging te verhalen wanneer de verantwoordelijke trainer voor aanvang van training of wedstrijd iedereen waarschuwt voor de risico's.

De trainers waarschuwen de schaatsers bij onze vereniging en attenderen ze op het gebruik van beschermende middelen, zoals handschoenen, brillen en mutsen. Voor de lesuren en wedstrijden op Leiden is het dragen van een helm verplicht. Tijdens het rijden van marathons is snijvaste been- en enkelbescherming verplicht gesteld door de KNSB. (Zorg dat de laatste, de enkelbescherming, niet omhoog kan kruipen tijdens het schaatsen!)

Helm 

Al geruime tijd is het dragen van helmen op de baan in Leiden verplicht voor de jeugd (geen helm = niet schaatsen!). Ook bij volwassenen draagt meer dan 90% een helm, en ook op de Uithof zien we steeds vaker helmen; een goede ontwikkeling! Het is gebleken dat het dragen van een helm ernstig hoofd- en nekletsel kan verminderen of voorkomen. Er moet dan wel een goede helm worden gedragen!

Een schaatshelm voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Hij moet van achter rond om het hoofd lopen en dus geen punt aan de achterzijde hebben (zoals fietshelmen!)
  • Hij mag niet te strak zitten, en ook niet te los!
  • Er moeten luchtgaten in de helm zijn (maar niet zo groot dat de punt van een schaats er doorheen zou kunnen steken).

Een goede helm is bij de ijsclub te bestellen, zie de pagina clubcleding.

 

logo-IJSCLUBContact:
STGV IJsclub Voorschoten
Postbus 46
2250 AAVoorschoten
 

Bezoekadres:
Clubgebouw en Landijsbaan IJsclub Voorschoten
Anthoni van Leeuwenhoekkade 38
2251JS Voorschoten
071-5616400

facebook

FreekvanOs

Adri-Hendriks