maandag, 11 juni 2018 16:43

Algemene Leden Vergadering 18 juni - vergaderstukken

Het bestuur van de IJsclub Voorschoten en de STGV nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 18 juni a.s. om 20.30 uur in het clubgebouw van de IJsclub aan de Anthoni van Leeuwenhoekkade 38 te Voorschoten. Het jaarverslag over het seizoen 2017-2018 en de concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 zijn vooraf beschikbaar (zie de bijlagen onderaan dit bericht) en liggen een half uur voor opening van de vergadering ter inzage in het clubgebouw.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 28 september 2017
4. Jaarverslag 2017 – 2018
5. Kascommissie
6. Begroting seizoen 2018 – 2019
7. Contributie seizoen 2018 – 2019 en Algemene Voorwaarden
8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingegaan per 25 mei): hoe zal IJsclub Voorschoten/STGV hiermee omgaan
9. Stand van zaken mogelijke samenwerking met IJsclub Molenvaart
10. Nieuwbouwplannen IJsclubterrein: voortgang en aanpak
11. Nieuwbouw Schaatshal Leiden
12. Overige mededelingen van het bestuur
13. Bestuursverkiezing: Voorstel van het bestuur is Ilse den Heijer te benoemen tot bestuurslid
14. Uitreiking Piet Hoogeveen bokaal
15. Rondvraag
16. Sluiting

logo-IJSCLUBContact:
STGV IJsclub Voorschoten
Postbus 46
2250 AAVoorschoten
 

Bezoekadres:
Clubgebouw en Landijsbaan IJsclub Voorschoten
Anthoni van Leeuwenhoekkade 38
2251JS Voorschoten
071-5616400

facebook

FreekvanOs

Adri-Hendriks