zondag, 10 september 2017 16:51

Algemene ledenvergadering 28 september 2017

Het bestuur van de IJsclub Voorschoten en de STGV nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 september a.s. om 20.30 uur in het clubgebouw van de IJsclub aan de Anthoni van Leeuwenhoekkade 38 te Voorschoten. Het jaarverslag over het seizoen 2016-2017 en de concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016 zijn vooraf beschikbaar via de website www.stgv.nl (of www.ijsclubvoorschoten.nl) en liggen een half uur voor opening van de vergadering ter inzage in het clubgebouw.

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats direct na de schaatsenbeurs.

 Agenda

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen jaarvergadering 29 juni 2016

 4. Jaarverslag 2016 – 2017

 5. Kascommissie

 6. Begroting seizoen 2017 – 2018

 7. Contributie seizoen 2017 – 2018 en Algemene Voorwaarden

 8. Voorstel voor samengaan met IJsclub Molenvaart

 9. Nieuwbouwplannen IJsclubterrein: voortgang en aanpak

 10. Andere relevante ontwikkelingen, zoals nieuwbouw Schaatshal Leiden

 11. Bestuursverkiezing

 • Aftredend zijn Manouk ‘t Mannetje, lid, en Chris Heemskerk, penningmeester

 • Voorstel van het bestuur Freek Bomhof, Rob Lith en Ben Zweers te benoemen tot bestuurslid

 • Rob Lith functioneert als waarnemend penningmeester; de functie is vacant. Ook zoeken we een vrijwilligerscoördinator.

 1. Uitreiking Piet Hoogeveen bokaal

 2. Rondvraag

 3. Sluiting en verloting

logo-IJSCLUBContact:
STGV IJsclub Voorschoten
Postbus 46
2250 AAVoorschoten
 

Bezoekadres:
Clubgebouw en Landijsbaan IJsclub Voorschoten
Anthoni van Leeuwenhoekkade 38
2251JS Voorschoten
071-5616400

facebook

FreekvanOs

Adri-Hendriks