donderdag, 20 juli 2017 18:29

Burgerinitiatief van IJsvereniging en Jeu-de-boule vereniging

De besturen van de IJsvereniging Voorschoten / STGV, en Jeu-de-boulevereniging "De Six Prêt" hebben vorige week een gezamenlijk burgerinitiatief ingediend bij Gemeente Voorschoten.

Er is namelijk geopperd om woningbouw te plegen op het ijsbaanterrein. Daar zijn wij natuurlijk niet zonder meer akkoord mee. Zeker omdat er al geruime tijd gewerkt wordt aan een herinrichting van dit gebied, vonden wij het nodig om hier nogmaals dringend aandacht voor te vragen. Hieronder volgt de volledige tekst.

De ijsvereniging Voorschoten en club de petanque De Six Pret zijn al 5 jaar bezig met plannen voor een herindeling van het ijsbaangebied.

In opdracht van deze verenigingen heeft een architect de plannen uitgewerkt zodat er een multifunctioneel sportterrein ontstaat dat ons inziens veel meer waarde heeft dan de huidige situatie.

De plannen omvatten een inline skatebaan/piste in combinatie met een ijsbaan met aangepaste ondergrond, en een open jeu de boulesbaan met daarnaast een overdekte baan.

Voor de direct belanghebbenden zijn de voordelen:

  • Al na enkele dagen vorst, dus sneller dan nu gebruikelijk, is het ijs voldoende veilig om de baan te openen.

  • Er kan geskeelerd worden zodat er meer Voorschotense jeugd deze sport, aanvullend op het schaatsen in de winter, kan beoefenen.

  • Voor zowel schaatsers als jeu de boule spelers kan het terrein dus het hele jaar gebruikt worden.

Naast de duidelijke voordelen voor de verenigingen en hun directe doelgroepen zijn er nog meer voordelen.

  • De mogelijkheden voor inwoners van Voorschoten om sportief bezig te zijn worden aanmerkelijk verruimd. Buiten de tijden waarop de verenigingen de faciliteiten gebruiken, ontstaat er mogelijkheid om te skeeleren / skaten, te voetballen, jeu-de-boulen, of andere veldsporten te beoefenen.

  • De 'vergeten' brug vanaf de Nicolaas Maeskade kan op een veiliger manier ontsloten worden, zodat het fietsverkeer vanuit de Krimwijk hier ook daadwerkelijk gebruik van kan maken.

  • De jachthaven krijgt mogelijkheden tot uitbreiding.

Wij zijn van mening dat dit plan een grotere waarde voor alle inwoners van Voorschoten vormt dan de op het terrein voorgestelde woningbouw.

De plannen zijn in het verleden bij diverse gelegenheden toegelicht. Wij zijn natuurlijk meer dan bereid om dit nogmaals te doen; zeker nu in het kader van het herstelplan ingrijpende voorstellen worden geformuleerd die een - naar wij hopen - positief effect voor de inwoners van Voorschoten zullen hebben.

 

logo-IJSCLUBContact:
STGV IJsclub Voorschoten
Postbus 46
2250 AAVoorschoten
 

Bezoekadres:
Clubgebouw en Landijsbaan IJsclub Voorschoten
Anthoni van Leeuwenhoekkade 38
2251JS Voorschoten
071-5616400

facebook

FreekvanOs

Adri-Hendriks